Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.

  gallery/tile_kapi
  gallery/tile_filarmoniki
  gallery/tile_dioikisi
  gallery/tile_library
  gallery/tile_paidikoi
  gallery/tile_kapi

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ  Κ.Α.Π.Η. Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.

  1) Η ετήσια συνδρομή των μελών Κ.Α.Π.Η. ανέρχεται στα 5 (πέντε) ευρώ, είτε αφορά επανεγγραφή είτε νέα εγγραφή.

  2) Εγγράφονται ως μέλη του Κ.Α.Π.Η. όσοι έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους (τουλάχιστον ένας εκ των δύο συζύγων) . Ο/Η έτερος των συζύγων  εγγράφεται χωρίς όριο ηλικίας. Εγγράφονται στο 50ο έτος μεμονωμένα άτομα (άγαμοι/ες, χήροι/ες, άτομα με ειδικές ανάγκες).

  3) Οι επανεγγραφές θα πραγματοποιούνται έως την 31η Μαΐου κάθε τρέχοντος έτους  με σκοπό την έγκαιρη λογιστική τακτοποίηση των Χρηματικών Καταλόγων που αφορούν τα εγγεγραμμένα μέλη.

  4) Οι νέες εγγραφές θα πραγματοποιούνται έως και το μήνα Δεκέμβρη κάθε τρέχοντος έτους.

  5) Οι Εκπρόσωποι των μελών Κ.Α.Π.Η. θα είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω χρονοδιαγραμμάτων και αυτοί που θα καταθέτουν στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. τις συνδρομές των μελών για την ανανέωση της εγγραφής ή την εγγραφή των νέων μελών

  gallery/tile_receipt

  Αίτηση

  Εγγραφής

  gallery/tile_eggrafi_kapi