Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.

  Το Δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου»  (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) ενημερώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις εισαγωγής παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του για το σχολικό έτος 2019-2020 από την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019.πός Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

  Ανακοίνωση

  Αίτηση

  Εισαγωγής

  Υπεύθυνη

  Δήλωση

  Δήλωση

  Παραλαβής

  Βασικοί

  Κανόνες